Báo giá Vinhomes Trần Duy Hưng

Bảng báo giá Vinhomes D’ Capitale Trần Duy Hưng .

Bảng báo giá tòa C1 Vinhomes Trần Duy Hưng :

 

Bảng báo giá Tòa C2 Vinhomes Trần Duy Hưng

Bảng giá tòa C3 Vinhomes Trần Duy Hưng :